ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН ЗА 2017г.

31 Август 2017

Четвъртък 31 август                      Петък 1ви Септември

Детска градина                                               Колеж (6e, 5e, 4e, 3e)

Нач. училище

2nde, 1ère, Tle

В началото на юли месец ще публикуваме на сайта на училището детайлна организация за първия учебен ден.