ИЗБОРИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ : ГЛАСУВАЙТЕ !

16 Септември 2019

ИЗБОРИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ 

В ОБЩОУЧИЛИЩНИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА НА НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 

 

Изборите за представители на родители на ученици за Общоучилищния съвет и за Съвета на началното училище представляват съществен момент от живота на училището като цяло. Именно за да повиши осведомеността на всички за предизвикателствата на този ангажимент, бе създадена седмица на избори в училище, провеждаща се през учебната 2019-2020 година, от 8 до 10 октомври.

 

Вътрешна наредба на AEFE n°1566 от 09 юли 2019

Родители, които имат дете, записано в колежа и/или в лицея и/или в началното училище трябва да изберат свои представители в Общоучилищния Съвет.

 

Какво представлява Общоучилищния Съвет ? Той е компетентен по отношение на началния, и на горния курс,  относно педагогическите и образователни въпроси на училището.
Как да се кандидатираме ? Достатъчно е да депозирате листа, съдържаща поне имена на родители. Задължително е тези 2 родители да имат деца съответно в началния и/или в горния курс.Внимание : Листи, които съдържат имена на родители на ученици само от началния курс или само от горния курс, са невалидни.
Кой може да бъде представител ? Всеки родител може да бъде представител, щом има попечителство над детето
Колко кандидати могат да бъдат в една листа ? Листата може да съдържа между и 6 имена (3 титуляри и 3 заместници)
Кога се депозира листата ? Тя трябва да бъде депозирана в секретариата на Общоучилищния директор предиЧЕТВЪРТЪК 26 СЕПТЕМВРИ
Кой е избирател ? Всеки родител е избирател, стига да има родителски права. Всеки родител разполага само с 1 глас, независимо колко деца има записани в училището.
Как да гласуваме ?

Тази година ЕЛЕКТРОНЕН ВОТ

Ще получите мейл в първия ден на изборите – ВТОРНИК 08 ОКТОМВРИ в 9 ч..Ще можете да дадете гласа си по електронен път до ЧЕТВЪРТЪК 10 ОКТОМВРИ В 16 ч. След това се обявява край на изборите.

 


 

ИЗБОРИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ

В  СЪВЕТА НА НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Вътрешна наредба на AEFE n°1566 от 09 юли 2019

 

Родителите, които имат дете, записано в началното училище трябва да изберат свои представители в Съвета на Началното училище.

 

Какво представлява Съветът на Началното училище ? Това е инстанцията, която бива задължително консултилтирана за мнение по всички въпроси, които касаят функционирането и живота на училището.
Как да се кандидатираме ? Достатъчно е да депозирате листа, съдържаща поне имена на родители. Задължително е тези 2 родители да имат дете, записано в началния курс
Кога се депозира листата ? Тя трябва да бъде депозирана в секретариата на Общоучилищния директор предиЧЕТВЪРТЪК 26 СЕПТЕМВРИ
Кой може да бъде представител ? Всеки родител може да бъде представител, стига да има попечителство над детето
Колко кандидати могат да бъдат в една листа ? Листата може да съдържа между и 30 имена (15 титуляри и 15 заместници)
Кой е избирател ? Всеки родител е избирател, щом има родителски права. Всеки родител разполага само с 1 глас, независимо колко деца има записани в училището.
Как да гласуваме ?

Тази година ЕЛЕКТРОНЕН ВОТ

Ще получите мейл в първия ден на изборите – ВТОРНИК 08 ОКТОМВРИ в 9 ч..Ще можете да дадете гласа си електронно до ЧЕТВЪРТЪК 10 ОКТОМВРИ В 16 ч.. След това се обявява край на изборите.