Познаване на българската култура: манастири

30 Април 2024

На 19 април учениците от свободноизбираемите предмети латински и български език в лицея (2ndeA, 1re и Tle), придружени от г-жа Димова, г-жа Герасимова и г-жа Тодорова, посетиха Земенския манастир и старинната църква в Бояна.

Екскурзията беше част от проекта „Опознаване на българската култура: манастири“. Двата обекта датират от XI век. Църквите са реконструирани през XIV в. Стенописи от различни периоди могат да се видят и днес. Учениците, впечатлени именно от фреските и стенописите, задаваха много въпроси и научиха повече за изкуството, архитектурата и средновековната история на България.