КОНТАКТИ

Можете да се свържете с нас на следния адрес: lfsofia@vhugo.org


Директор : Од АБЕГИЛЕ

Директор на началното училище : Сесил БУРДИЙА

Асистенти на директорите
Алина МАЛЕВСКА
lfsofia@vhugo.org
Ваня ПЕЕВА – началното училище
primaire@vhugo.org
(00359-2) 963 29 64, 963 21 19


Учебен отдел
vie.scolaire@vhugo.org
(359-2) 866 01 05

Педагогически съветник: Беранжер БАШЕЛЕ
cpe@vhugo.org


Административен и финансов директор : Фредерик КОСТ

Главен счетоводител
Веска НОНЧЕВА
comptable@vhugo.org

Координатор Човешки Ресурси
Цветелина ТАНЕВА
rh@vhugo.org

Отговорник Комуникации
Марион БОТУШАРОВ
com@vhugo.org

Административен съвет
Брюно Жорж ДАВИД – Председател
Асистент : Марион БОТУШАРОВ
ca@vhugo.org