Оставете ни съобщение

Контакти

Директор:
Силви ЛАВИН
proviseur.sofia.lvh@aefe.fr

Директор на началното училище
Тиери ШОФТОН
directeur.primaire@vhugo.org

Административен и финансов директор:
Васил Василев
daf@vhugo.org

Счетоводител:
Екатерина КАРАИВАНОВА
comptablerh@vhugo.org

Отговорник клубове
Мартина Райкова
clubs@vhugo.org

Учебен отдел:
vie.scolaire@vhugo.org
(359-2) 866 01 05
Помощник директор/Педагогически съветник:
Ан РОБЕР
cpe@vhugo.org

Асистенти на директорите:
Алина МАЛЕВСКА lfsofia@vhugo.org
Ваня ПЕЕВА primaire@vhugo.org
(00359-2) 963 29 64, 963 21 19


Главен счетоводител:
Веска НОНЧЕВА
comptable@vhugo.org

Координатор Човешки Ресурси
Цветелина ТАНЕВА
rh@vhugo.org

Отговорник Комуникации/Асистент Управителен Съвет
Деница КАЛОЯНОВА
com@vhugo.org