4-ти клас: Среща с г-н Фосколо, фигура на българската съпротива

08 Април 2021

Като част от програмата по френски език, водена от учителите господин Ромен Кашанер и господин Джереми Бюлдо, и по-точно в темата „Живот в обществото, участие в обществото“, ИНДИВИД И ОБЩЕСТВО: КОНФРОНТАЦИЯ НА ЦЕННОСТИТЕ, учениците от клас 4е  прочетоха романа „Маркс и куклата“ от Мариам Маджиди.

Особено в главата „Страхът“ те успяха да разберат и осъзнаят какво означава да се съпротивляваме в тоталитарен режим, в случая говорим за Иран и аятолаха. Тук става дума за противопоставяне на режима и следователно за нелегалност. Но противопоставянето не е достатъчно, за да устоим.

Това откриваме и в българската история. Успяхме да се срещнем с г-н Алфред Фосколо, фигура на съпротивата срещу българския тоталитарен режим, който сподели с охота своя опит в борбата за свобода и демокрация.

Срещата се състоя под формата на видеоконферентна връзка в сряда 31 март.