Археологическа разходка на 5А клас из Балканите: От Праисторията до Средновековието

25 Май 2022

В рамките на учебните програми по история с г-жа Тодорова и г-жа Дивие, и по латински език с г-жа Димова, учениците от клас 5А посетиха Археологическия музей в София.

Придружавани от екскурзовода г-н Праматаров, учениците разгледаха различните експонати, разпределени по зали и епохи, проследявайки историческата еволюция на Балканите, от Праисторията до Средновековието.

Така класът можеше да затвърди усвоените знания в 5 и 6 клас. Сред изложените елементи имаше земеделски оръдия на труда, оръжия, амулети, бижута, икони…

След посещението в музея и в рамките на мултидисциплинарен проект, учениците обсъдиха ролята на жената в историята, базирайки се на изложените в музея артефакти.

Снимки от посещението в музея.