Акция в борба със СПИН

17 Декември 2019

Учениците от 3А и 3В този понеделник, 2-ри декември ( 1-ви декември е международен ден за борба срещу вируса на СПИН) отново се мобилизираха, за
да привлекат вниманието върху тази пандемия и да съберат средства в полза на Българския червения кръст чрез продажба на червени панделки. Благодарим ви за даренията.

През последните 15 години милиони мъже, жени и деца са получили лечение, което контролира вируса и им позволява да водят нормален живот. Други са успели да избегнат заразяването с ХИВ.

Нито една държава не би могла да се справи сама с вируса на СПИН.