СЕРТИФИКАТИ ПО ЕЗИЦИ

Като междуанародно училище, ние предлагаме на нашите ученици възможността да получат сертификат по различните чужди езици, благодарение на партньорствата между официалните институтции за обучение по чужди езици и нашето училище.