РАБОТЕТЕ С НАС

 


► ПОСТ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ РЕЗИДЕНТ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2017/2018

Свободни позиции :

Възможни свободни позиции :

Крайна дата за получаване на досиета : 15 февруари 2017. (La date de réception fait foi)
Местна съвместна консултативна комисия  : понеделник 6 март 2017.

ДОКУМЕНТИ

Досие за кандидатстване -инструкции

Информация за кандидатите

Досие за кандидатстване


► СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ НА МЕСТЕН ДОГОВОР

Възможни свободни позиции за новата учебна година 2017/2018