ОБЩОУЧИЛИЩЕН СЪВЕТ


Общоучилищният Съвет се събира три пъти в годината. Той дебатира относно всички въпроси, свързани с живота в училище : той гласува вътрешния правилник и календара с ваканциите, дава мнение за всички уч. екскурзии и пътувания, той следи учебния план, той може да бъде консултиран относно избора на учебници, помагала и педагогически материал…Той може да решава промените в структурите : откриване на нови паралелки, въвеждане на свободноизбираеми дисциплини или часове за помощ, създаване на нови работни постове за преподаватели…

Някои от неговите членове участват в Комисията по Сигурност и Хигиена : последната има за цел превенцията от рискове. Комисията проверява санитарните помещения, хигиената и сигурността на сградите и двора на училището. Тя може да отправи предложения за ремонтни дейности към Административния Съвет. Тя следи хранителния баланс в менюто, предложено на децата в стола и участва в комисията по менютата.

6 члена по право от администрацията, сред които Културното аташе

6 избрани представители от персонала на училището

2 избрани представители на учениците

4 избрани представители на родителите и 4 заместници


Представители на родителите в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯРИ:

ФОЖРАС Стефани

МАРКЕТ Лоранс

КРЪСТЕВ Константин

ЗАМЕСТНИЦИ:

ТИМОН Фани

АКЗЕР Тиери

БАТАЛСКИ Виктор

 

Представители на учителите в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯРИ :

ГЕРАСИМОВА Мая

ЛЮБЛАН Давид

ФОСКОЛО Мона

ФЕРЕР Жюлиет

 

ЗАМЕСТНИЦИ :

ДЕНЕВА Маргарита

ПАПО Самюел

ФОШЕ Майлис

СТЮДЕР Маржори

Представители на персонала в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯР :

Бисерка СЛАВЕВА

ЗАМЕСТНИК:

Веска НОНЧЕВА

Представители на учениците в Общоучилищния Съвет

титуляри:

Константин ДИНЕВ

Весела ФАЯД

заместници:

Карин ВЕЛЕВ

Ясин БЕНМАНСУР


Протоколи от събрания