ОБЩОУЧИЛИЩЕН СЪВЕТ


Общоучилищният Съвет се събира три пъти в годината.

Той дебатира относно всички въпроси, свързани с живота в училище :

Някои от неговите членове участват в Комисията по Сигурност и Хигиена :

последната има за цел превенцията от рискове. Комисията проверява санитарните помещения, хигиената и сигурността на сградите и двора на училището. Тя може да отправи предложения за ремонтни дейности към Административния Съвет. Тя следи хранителния баланс в менюто, предложено на децата в стола и участва в комисията по менютата.

Представители на родителите в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯРИ:

ФОЖРАС Стефани

МАРКЕТ Лоранс

КРЪСТЕВ Константин

ЗАМЕСТНИЦИ:

ТИМОН Фани

АКЗЕР Тиери

БАТАЛСКИ Виктор

Представители на учителите в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯРИ :

ГЕРАСИМОВА Мая

ЛЮБЛАН Давид

ФОСКОЛО Мона

ФЕРЕР Жюлиет

ЗАМЕСТНИЦИ :

ДЕНЕВА Маргарита

ПАПО Самюел

ФОШЕ Майлис

СТЮДЕР Маржори

Представители на персонала в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯРИ :

Бисерка СЛАВЕВА

ЗАМЕСТНИЦИ :

Веска НОНЧЕВА

Представители на учениците в Общоучилищния Съвет

ТИТУЛЯРИ :

Константин ДИНЕВ

Весела ФАЯД

заместници:

Карин ВЕЛЕВ

Ясин БЕНМАНСУР


► Протоколи от събрания