УЧИЛИЩЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Екипът на медицинският център на ЛВЮ е съставен от лекар, медицинска сестра и психолог.

Нашият екип е отговорен за здравното образование на децата, превенцията, училищните медицински прегледи и осигурява първи грижи на болното или пострадало дете. В центъра децата получават съвети, грижи и лечение.

Работно време : От понеделник до петък то 8ч30 до 13ч и от 14ч до 17ч30.

Документи :


► ПСИХОЛОГ

Нашият психолог се грижи за деца в затруднение. Работи в тясно сътрудничество с медицинския екип, по молба на педагогическия екип, на училищния лекар или на родителите.

Психологът може да установява и да прави наблюдения за проблеми при децата и юношите, които се нуждаят от специфична подкрепа(проблем с усвояването на учебния материал, емоционални или поведенчески проблеми).

По негова преценка, може да препоръча терапевтична намеса или да насочи детето към специални грижи.