През новата учебна година 2017 : откриване на яслена група

11 Май 2017

Френски лицей „Виктор Юго“ отркива през новата учебна година 2017/2018 яслена група.

В този клас ще бъдат приемани деца, навършили 2 години (родени през 2015).

За повече информация и запизвания се свържете със секретариата на началното училище :

Тел. 029632119

Имейл: primaire@vhugo.org.

Брошура за яслена група